Đối với khách hàng:

o    Đảm bảo đưa ra giải pháp nhà ở phù hợp cho khách hàng.

o    Đảm bảo dịch vụ chuyên nghiệp.

o    Mang lại sự hài lòng, vui vẻ về sự lựa chọn sản phẩm của khách hàng.

o    Luôn luôn cam kết chữ tín và là một nơi đáng tin cậy cho khách hàng.

Đối với xã hội:

o    Xây đắp niềm tin cộng đồng.

Đối với nhân viên:

o    Tạo ra môi trường tốt, nơi để cho nhân viên phát huy hết những đam mê và khẳng định niềm đam mê đó.

o    Nâng cao tính trách nhiệm cho mỗi thành viên.

o    Tạo ra mức thu nhập đột phá cho từng thành viên.

o    Trân trọng, ghi nhận những thành quả của các thành viên.

o    Tạo dựng nên ngôi nhà thứ 2 cho các thành viên.